Jak se chovat na horách

 -
 -

Desatero bezpečného chování na horách

 1. Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenout na léky). Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny.
 2. S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situaci.
 3. Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu. Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny.
 4. Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest, specifické pro jednotlivá pohoří.
 5. Znát typy výstražných tabulí a jejich význam.
 6. Nepohybovat se mimo značené cesty.
 7. Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnout první pomoc.
 8. Znát kontakty na horskou službu nebo na zdravotní záchrannou službu. Mít vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.
 9. Znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu laviny nebo zřícení v exponovaném terénu.
 10. Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním v nebezpečí sebe ani ostatní.

Deset zlatých pravidel pro pohyb ve volném terénu

 1. Nikdy se do volného terénu nevydávejte sami.
 2. Uzpůsobte túru předpovědi počasí a lavinovému nebezpečí a informujte se u spolehlivé osoby na vámi zamýšlenou oblast či trasu.
 3. Nikdy nezapomeňte lavinový vyhledávač, stejně jako lavinovou lopatu, sondu a mobilní telefon (každý musí mít celý komplet). Tam, kde je sníh velmi hluboký, používejte lyžařské brzdičky, a ne bezpečnostní řemínky, a nepoužívejte řemínky na hůlkách.
 4. Vyhněte se místům s hlubokým sněhem alespoň tři nejbližší dny po velkém sněžení.
 5. Nelyžujte mimo sjezdovky a v hlubokém sněhu bez dobře nacvičené záchrany včetně první pomoci a bez schopnosti správného použití lavinových záchranných pomůcek.
 6. Používejte airbag, ale nevkládejte do něj příliš velkou naději, mohlo by to vést k podcenění rizik.
 7. Udržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a vašimi kamarády jak během výstupu, tak i během sjezdu, aby se případné riziko v kritických momentech omezilo pouze na jedinou osobu v danou chvíli.
 8. Vyhněte se místům s navátým hlubokým sněhem (tzv. polštářům) na závětrných svazích.
 9. Používejte stejnou trasu pro sjezd, jakou jste použili pro výstup, tak totiž budete znát lépe stav sněhové pokrývky a terén.
 10. V případě pochyb, či dokonce zlé předtuchy – vždy řekněte ne!

Vyzkoušejte si své znalosti v Kvízu na Facebooku Horské služby.