Jak se chovat na sjezdovkách

 -

10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích

 1. Ohled na ostatní lyžaře
 2. Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
 3. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
 4. Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.
 5. Volba jízdní stopy
 6. Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
 7. Předjíždění
 8. Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
 9. Vjíždění a rozjíždění
 10. Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to muůže učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
 11. Zastavení
 12. Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
 13. Stoupání a sestup
 14. Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
 15. Respektování značek
 16. Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
 17. Chování při úrazech
 18. Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
 19. Povinnost prokázání se
 20. Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.