Soutěžní podmínky

Pravidla a podmínky soutěže (dále jako „Pravidla“)

Pořadatelem soutěže je Horská služba ČR, o.p.s., se sídlem 543 51 Špindlerův Mlýn č.p. 260, Česká republika, IČO: 27467759, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 113 (dále jako „pořadatel“).

Pořadatel pořádá na území České republiky v termínu od 9. 6. 2016 do 30. 09. 2017 soutěž (dále jako „soutěž“).

Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé mobilní aplikace České hory, která je dostupná pro mobilní telefony s operačním systémem iOS 8.0 a vyšší a Android 4.2 a vyšší, splňující minimální konfiguraci definované na App Store a Google Play (dále jako „soutěžící“).

Soutěžící jsou oprávněni účastnit se soutěže pouze na základě registrace nebo přihlášením Facebookovým účtem. Uvedené údaje je každý soutěžící povinen vyplnit pravdivě a souhlasí s použitím těchto údajů pro potřeby soutěže, prezentace soutěžícího (např. v tabulce výsledků nebo dosažení průběžných výsledků) a publikování zpráv z aplikace na webu nebo Facebook stránky soutěže i hráče. Nezbytnou podmínkou je potvrzení souhlasu s těmito Pravidly. Pokud soutěžící poruší toto ustanovení Pravidel, bude ze soutěže vyloučen bez nároku na získání výhry.

Principem soutěže je putování po českých horách a hledání a sbírání virtuálních razítek (stop Jetíka) do mobilní aplikace České hory (dále jako „aplikace“). Principem hry je nasbírat v době konání soutěže co nejvíce virtuálních razítek. Razítka získá uživatel aplikace tak, že se přiblíží k místu ze seznamu zajímavých míst (v toleranci přibližně 50 m, pomocí GPS souřadnic) a potvrzením (klikem v aplikaci) získá virtuální razítko do sbírky. Za každé sebrané razítko získá uživatel v aplikaci daný počet bodů.

Soutěžící, kteří získají nejvyšší počet bodů a splnili všechny podmínky soutěže, mají nárok na cenu. Pořadí soutěžících určí Pořadatel na základě celkového počtu získaných bodů. Každý soutěžící může získat maximálně jednu cenu. Pokud dva a více soutěžících získají do termínu ukončení soutěže stejný počet bodů, rozhodne o pořadí mezi těmito soutěžícími přesný datum a čas, kdy soutěžící body získali, přičemž lepšího pořadí dosáhne ten soutěžící, který konečný počet bodů získal dříve.

Ze soutěže budou vyloučeni soutěžící, kteří porušují dobré mravy a platné zákony ČR (např. používají vulgární výrazy a motivy, nadávky, sexuální, erotické, rasistické, politické, xenofobní či šovinistické narážky a motivy) nebo poškozující dobré jméno pořadatele a dalších společností.

Výhry v soutěži vyhrávají soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito Pravidly pro získání výhry.

O získání Výhry bude soutěžící informován e-mailem do 20 dnů od ukončení soutěže. Výhra bude předána buď doručením na poštovní adresu uvedenou soutěžícím, nebo formou osobního odběru na adrese pořadatele. Pokud si soutěžící výhru nepřebere do termínu stanoveného dopravcem nebo 20 dnů v místě sídla pořadatele, výhra propadne bez nároku na náhradní plnění výhry, ať už ve formě peněžní či nepeněžní. Výhry nelze reklamovat. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a uděluje svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů na dobu neurčitou, případně do písemného odvolání tohoto souhlasu. Správcem osobních údajů je ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů Pořadatel.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit výhry dle těchto Pravidel jinými výhrami ve stejné hodnotě. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

V Praze dne 6. 6. 2016